Technik farmaceutyczny

Matura nie jest wymagana!

Zawód: technik farmaceutyczny, symbol 321301

Szkoła posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Olsztyna oraz uprawnienia szkoły publicznej.

Nauka trwa dwa lata (cztery semestry).

Zajęcia odbywają się w piątki (od godz. 16:00) soboty i niedziele (od godz. 8:30 do 15:00) co tydzień.

Chcesz spełnić swoje marzenia? Zdobyć pożądany na rynku pracy zawód? Zapisz się do Pasja Szkoła Policealna! To szkoła tworzona przez ludzi z pasją, którzy wiedzą, że najważniejsze jest kształcenie praktyczne!!! Czasy posiadania „papierka” już minęły. Teraz liczy się jakie umiejętności słuchacz wyniesie ze szkoły i jak będzie potrafił je wykorzystać na co dzień w pracy zawodowej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym odbywają się w siedzibie szkoły.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym odbywają się w specjalistycznych pracowniach chemii (Katedra Chemii, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie).

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi UWM, praktycy zajmujący się na co dzień pracą w aptece.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik farmaceutyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych;

2) wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów;

3) uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Język obcy w branży farmaceutycznej

Podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii

Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia

Organizacja ochrony zdrowia

Elementy pierwszej pomocy

Język migowy

Technologia postaci leków

Farmakologia

Analiza leków

Farmakognozja

Podstawy przedsiębiorczości (dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nie realizowali tego przedmiotu)

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Technologia sporządzania leków

Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Badania tożsamości surowców naturalnych

Świadczenia farmaceutyczne

Zajęcia praktyczne: sem trzeci i czwarty po 80godzin/semestr, razem 160 godzin.

Na zakończenie kształcenia uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi. Wszyscy nasi uczniowie w ubiegłym roku zdali ten egzamin osiągając doskonałe wyniki 🙂 100% zdawalności cieszy i zobowiązuje 😀

Każdy uczeń wraz ze świadectwem i dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie otrzymuje (Europass) suplement w języku polskim i angielskim.

Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe może otrzymać każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Wydawany jest bezpłatnie przez instytucje przeprowadzające egzamin i wydające dyplom, czyli Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Suplement jest wydawany nieodpłatnie w języku polskim oraz w wersji angielskiej.

Podstawa prawna funkcjonowania  dokumentu Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

 

Technik farmaceutyczny

responsive

Pasja Szkoła Policealna to jedyny słuszny wybór

Technik farmaceutyczny - Technik weterynarii

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress