Technik weterynarii

Matura nie jest wymagana!

Zawód: technik weterynarii, symbol 324002

Szkoła posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Olsztyna oraz uprawnienia szkoły publicznej.

Nauka trwa dwa lata (cztery semestry).

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (od godz. 8:30 do 15:00) dwa razy w miesiącu.

Chcesz spełnić swoje marzenia? Zdobyć pożądany na rynku pracy zawód? Zapisz się do Pasja Szkoła Policealna! To szkoła tworzona przez ludzi z pasją, którzy wiedzą, że najważniejsze jest kształcenie praktyczne!!! Czasy posiadania „papierka” już minęły. Teraz liczy się jakie umiejętności słuchacz wyniesie ze szkoły i jak będzie potrafił je wykorzystać na co dzień w pracy zawodowej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym odbywają się w siedzibie szkoły.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym odbywają się w specjalistycznych pracowniach (dla zwierząt gospodarskich i towarzyszących).

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie jak również lekarze weterynarii na co dzień praktykujący.

Szkoła umożliwia i partycypuje w kosztach związanych z kursem inseminacyjnym

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;

2) wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;

3) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;

4) wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

5) wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;

6) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Postawy działalności gospodarczej

Język obcy zawodowy

Przepisy ruchu drogowego

Anatomia i fizjologia zwierząt

Chów i hodowla zwierząt

Inseminacja zwierząt

Diagnostyka weterynaryjna

Choroby i pielęgnacja zwierząt

Administracja weterynaryjna

Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia anatomiczna

Prowadzenie produkcji zwierzęcej

Pracownia inseminacyjna

Pracownia diagnostyczna i laboratoryjna

Zabiegi weterynaryjne

Pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Zajęcia indywidualne: nauka jazdy ciągnikiem 20 godzin/ucznia.

Zajęcia praktyczne: sem trzeci i czwarty po 80godzin/semestr, razem 160 godzin.

Słuchacze zdają trzy egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (R.9.). Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (R.10.). Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (R.11.).

Wszyscy nasi słuchacze w tym i ubiegłym roku zdali te egzaminy osiągając doskonałe wyniki 🙂 100% zdawalności cieszy i zobowiązuje 😀

Każdy uczeń wraz ze świadectwem i dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie otrzymuje (Europass) suplement w języku polskim i angielskim.

Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe może otrzymać każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Wydawany jest bezpłatnie przez instytucje przeprowadzające egzamin i wydające dyplom, czyli Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Suplement jest wydawany nieodpłatnie w języku polskim oraz w wersji angielskiej.

Podstawa prawna funkcjonowania  dokumentu Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

Technik weterynarii

responsive

Pasja Szkoła Policealna to jedyny słuszny wybór

Technik farmaceutyczny - Technik weterynarii

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress