Technik farmaceutyczny

100% zdawalność egzaminu państwowego

TECHNIK FARMACEUTYCZNY
symbol 321301

Przedmioty praktyczne w kształceniu zawodowym odbywają się w specjalistycznych pracowniach chemii Zespołu Szkół Chemicznych w Olsztynie. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych UWM, praktykujących co dzień w zawodzie farmaceuty.

Przedmioty teoretyczne w kształceniu zawodowym odbywają się przy ul. Towarowej 1/4, pięć minut od Dworca Głównego w Olsztynie.

Uczniowie po zakończeniu piątego semestru zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Każdy słuchacz wraz ze świadectwem i dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie otrzymuje  suplement w języku polskim i angielskim (Europass*). Suplement wydawany jest nieodpłatnie w języku polskim oraz w wersji angielskiej.

Dodatkowo, możemy się pochwalić 100% zdawalnością  naszych uczniów no nas niezmiernie cieszy i zobowiązuje.

Efekt ukończenia kierunku

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik farmaceutyczny będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych,
  • wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów,
  • uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Czas trwania nauki

Dwa i pół roku (pięć semestrów).
Zajęcia teoretyczne i praktyczne – środy i czwartki (od godz. 18:00), piątki (od godz. 16:00) soboty i niedziele (od godz. 8:30 do 15:00), raz w tygodniu.
Praktyki zawodowe – sem. czwarty i piąty po 160 godzin/semestr, razem 320 godzin.

Zajęcia

Zajęcia teoretyczne – Towarowa 1/4 w Olsztynie.
Zajęcia praktyczne – Zespół Szkół Chemicznych w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 29

Opłaty

CZESNE – 0 zł
wpisowe – 0 zł
dobrowolne ubezpieczenie – ok 25 zł za rok

* Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe może otrzymać każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Wydawany jest bezpłatnie przez instytucje przeprowadzające egzamin i wydające dyplom, czyli Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Podstawa prawna funkcjonowania dokumentu Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

Pozostałe kierunki kształcenia

Technik administracji

Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI (334306)
Czas trwania – cztery semestry
Zajęcia w soboty i niedziele (od godz. 8:30 do 15:30), średnio co dwa tygodnie

Technik weterynarii

Zawód: TECHNIK WETERYNARII (324002)
Czas trwania – cztery semestry
Zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli, co tydzień

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress