KKZ technik weterynarii

Matura nie jest wymagana!

KKZ TECHNIK WETERYNARII
symbol 324002

Zajęcia z przedmiotów teoretycznych odbywają się w siedzibie szkoły przy ul. Towarowej 1/4, pięć minut od Dworca Głównego w Olsztynie.

Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych pracowniach (dla zwierząt gospodarskich i towarzyszących).

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie jak również lekarze weterynarii na co dzień praktykujący.

Słuchacze zdają dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

 • ROL.11. – Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.
 • ROL.12. – Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych.

Każdy słuchacz wraz ze świadectwem ukończenia KKZ i dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie otrzymuje (Europass*) suplement w języku polskim i angielskim. Suplement jest wydawany nieodpłatnie w języku polskim oraz w wersji angielskiej.

Dodatkowo, możemy się pochwalić 100% zdawalnością  naszych słuchaczy co nas niezmiernie cieszy i zobowiązuje.

Efekty ukończenia kursu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przed ubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Chów zwierząt
 • Rozród i inseminacja zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w weterynarii
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Język obcy w chowie zwierząt
 • Język obcy w weterynarii

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce.
 • Chów zwierząt w praktyce.
 • Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce.
 • Diagnostyka weterynaryjna w praktyce.
 • Profilaktyka i leczenie zwierząt w praktyce.
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce.

Czas trwania nauki

Nauka trwa dwa lata (cztery semestry).
Zajęcia teoretyczne i praktyczne – piątki od godz. 18:00 do 19:30, soboty od godz. 8:30 do 15:30 i niedziele od godz. 8:30 do 15:30, raz w tygodniu (wymogi nowego rozporządzenia).
Praktyki zawodowe – 280 godzin

Zajęcia

Zajęcia teoretyczne – Towarowa 1/4 w Olsztynie.

Zajęcia praktyczne – w przychodniach dla zwierząt oraz ośrodkach badawczych.

Opłaty

CZESNE – 300 zł / miesiąc, płatne przez 12 miesięcy
wpisowe – 50 zł
dobrowolne ubezpieczenie – ok 25 zł za rok

* Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe może otrzymać każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Wydawany jest bezpłatnie przez instytucje przeprowadzające egzamin i wydające dyplom, czyli Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Podstawa prawna funkcjonowania dokumentu Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

Pozostałe kierunki kształcenia

Technik administracji

Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI (334306)
Czas trwania – cztery semestry
Zajęcia w soboty i niedziele (od godz. 8:30 do 15:30), średnio co dwa tygodnie

Technik farmacji

Zawód: TECHNIK FARMACJI (321301)
Czas trwania – pięć semestrów
Zajęcia odbywają się od środy do niedzieli, co tydzień

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress